Idézetminták

1.

"A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, 

és nem vesz el semmit, csupán önmagából. 

A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. 

Mert a szeretetnek elég a szeretet. 

A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát."

/Kahlil Gibran/


2.

"Az élet csak egy jót ad nekünk:

Azé lehetünk, akit szeretünk." 

/Lope de Vega/


3.

"A házasság az egyetlen teljes és tökéletes kaland." 

/Paul Géraldy/


4.

"Ne félj a tökéletességtől! 

Úgysem éred el sohasem." 

/Salvadore Dali/


5.

"Nem azért szeretlek, aki te vagy,

hanem azért aki én vagyok melletted" 

/Gabriel Garcia Marquez/


6.

"Álom, álom, édes álom! 

Altass engem, légy halálom! 

Légy halála életemnek, 

S élte haldokló szívemnek." 

/Vörösmarty Mihály/


7.

"Mindig az győz,

aki meg tud semmisülni az ölelésben." 

/Hamvas Béla/


8.

"Öregedjünk meg együtt, 

A sors bármit is rendel. 

Így állunk elébe mi, 

Ketten, egy szerelemmel." 

/John Lennon/


9.

"Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. 

Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz.

Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy. 

Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van. 

Minden talajban megterem valamiféle virág. 

Minden napnak van valamilyen öröme. 

Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt" 

/Wass Albert/


10.

"Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval, 

Csak te, csak én, örökké és holtodiglan. 

Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni, 

Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni." 

/Stendhal/


11.

"Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja, 

de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja." 

/Szabó Éva/


12.

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, 

amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, 

s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, 

mint nekünk őreá." 

/Paul Geraldy/


13.

"A tengerpartot járó kisgyerek 

mindig talál a kavicsok közt egyre, 

mely mindöröktől fogva az övé, 

és soha senki másé nem is lenne." 

/Pilinszky János/


14.

"Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit, 

beérni a jelenlétével. 

Szeretni őt a saját világában, 

a megváltoztatás szándéka nélkül." 

/Kundera/


15.

"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 

Hiányosságom váljék jósággá benned." 

/Weöres Sándor/


16.

"Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,

és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten." 

/Arany János/


17.

"Ismerem azokat a szavakat, 

amelyeket még ki sem ejtettél. 

Már tudom hová tartasz, 

mikor még el sem indulsz. 

Tudok a féltett titkaidról, 

amiket mélyen elrejtesz. 

Mindent tudok rólad, kedvesem, 

nem vagyok kém, csak szeretlek! " 

/Jim Morrison/


18.

"Nincs más, nem is akarok más gyönyört 

csak amit Tőled kaptam, s még kapok."

/Shakespeare/


19.

"Akit párodul melléd rendelt az ég, 

Becsüld meg, szorítsd meg kezét, 

És ha minden álmod valósággá válik, 

Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig" 

/Madách Imre/


20.

"Valakit szeretni annyit jelent,

mint egyedül gyönyörködni olyan csodában, 

amely mindenki számára láthatatlan, érthetetlen." 

/Mauriac/


21.

"A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, 

mindent remél, mindent elvisel. 

S a szeretet nem szűnik meg soha." 

/Szent Pál/


22.

"Én sem volnék, ha nem volnál, 

ha te hozzám nem hajolnál, 

te sem volnál, ha nem volnék, 

ha én hozzád nem hajolnék. 

Osztódom én, osztódol te. 

Só vagy az én kenyeremben, 

mosoly vagy a bajuszomon, 

könny vagyok a két szemedben. 

Köt a véred, köt a vérem: 

szeretőm vagy és testvérem. 

Köt a vérem, köt a véred: 

szeretőd vagyok s testvéred. 

Szellőm vagy, ki megsimogatsz, 

viharom, ki szerteszaggatsz, 

szellőd vagyok, ki simogat, 

viharod, ki szétszaggatlak. 

Ha nem volnék, te sem volnál, 

én sem volnék, ha nem volnál. 

Vagyunk ketten két szép nyárfa, 

s búvunk egymás árnyékába." 

/Kányádi Sándor/


23.

"Ím szerelmem ekképp változik, de 

soha meg nem szűnik mindig él, 

S nem gyöngül, ha néha szelídebb is... 

Gyakran csendes a folyó, de mély!" 

/Petőfi Sándor/


24.

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, 

s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk." 

/Goethe/


25.

"Te vagy az egyetlen a földön, 

Akiért mindent megteszek, 

Veled életemet töltöm, 

Nem csak a múló perceket. 

Nem ígérek kincset, csillagot, 

Csak hű szívet adhatok, 

Érzem másé nem lehetsz, 

Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz." 

/Goethe/


26.

"Összedőlhet fenn a magas ég, 

Leomolhat minden ami ép, 

Egy a fontos, hogy Te szeress, 

Minden más csak semmiség 

Örök életet élsz velem, 

Vár ránk a kéklő végtelen, 

Mert a sors egymásnak szánja 

Kiket összeköt a szerelem." 

/Edith Piaf/


27.

"Amikor megszólal az orgona zenéje, 

Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen, 

Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze, 

Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre." 

Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom, 

Melyet soha vissza nem kérek, 

Szeress egy életen át úgy, mint ahogy én téged, 

Akkor is, ha megöregszünk, és 

Akkor is, ha már nem élek." 

/Ady Endre/


28.

"Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk, 

hogy egymásnak hűségesküt tegyünk, 

S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna, 

Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna." 

/G. R. Tolsztoj L./


29.

"A házasság csak akkor adhat boldogságot, 

ha a célunk egy és ugyanaz; 

ha két ember egy úton találkozik s azt mondja egymásnak: 

"Jer, menjünk együtt!" "Jer" - és kezet adnak egymásnak..." 

/G. R. Tolsztoj L./


30.

"Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, 

Fájása édes, hadd fájjon, hagyom. 

Ha balgaság, tévedés, legyen, 

Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!" 

/Juhász Gyula/


31.

"Szeretlek, szeretlek, szeretlek., 

egész nap kutatlak, kereslek, 

egész nap sírok a testedért, 

szomorú kedves a kedvesért, 

egész nap csókolom testedet, 

csókolom minden percedet." 

/Szabó Lőrinc/


32.

"A Szerelem valóság, a valóság Szerelem, 

A Szerelem érzés, érezni a Szerelmet. 

A Szerelem akarni, hogy szeressenek. 

A Szerelem érintés, az érintés Szerelem, 

A Szerelem kéznyújtás, elérni a Szerelmet. 

A Szerelem kérni, hogy szeressenek. 

A Szerelem te vagy, 

Te és én, 

A Szerelem tudni, 

Mik lehetnénk. 

A Szerelem szabad, a szabadság Szerelem, 

A Szerelem élet, megélni a Szerelmet. 

A Szerelem kívánni, hogy szeressenek." 

/John Lennon/


33.

"Nászra ma hát, gyöngypár; izzadjatok a szerelemben, 

váljatok egy lénnyé, susogással, mint a galambok, 

karral, mint indák, csókokkal, mint csigahéjak. 

Vad játékaitokra az őrmécs fénye ragyogjon: 

Mindent lát éjjel, mindent feled reggel a lámpás." 

/Petronius Arbiter/


34.

"Nem érdekel, mi lesz, mi volt, 

lelkünk egy pillanat, 

égünk s minden tüzet kiolt 

már-már egyetlen mozdulat." 

/Szabó Lőrinc/


35.

"Te vagy a napom, Te a holdam, 

olyan vagy néha, mint én voltam, 

tudsz lenni zápor és szivárvány, 

néha mintha magamat látnám, 

deled cirógat, forral ested, 

felém nyúltál, magad kerested, 

világom vagy, s vagyok világod, 

szeress ne félj: magad imádod." 

/Győry Dezső/


36.

"Tiéd volt a szív tavaszán nyílott első érzelem,

Az utolsó dobbanás is a Tiéd lesz kedvesem.

Te azért születtél, hogy szeressenek,

Én azért, hogy Téged szeresselek,

És csak annyit ér az életem,

Amennyi boldogságot Te adsz énnekem."

/Johann Wolfgang Von Goethe/


37.

"Szerelmünk táplálja a tüzet,

Lángjai korbácsolják az eget,

Fénye dacol a messzeséggel,

A tomboló vihar sem olthatja el."

/Egy ismeretlen szerző tollából/


38.

"Mindennap megszűnik valami,

amiért szomorkodik az ember,

de mindennap születik valami,

amiért érdemes küzdeni." 

/Herakleitosz/


39.

"Most valóság lesz minden édes remény,

Mely régen ott élt a szív rejtekén,

Az élet, és a szerelem tárt karokkal vár,

s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."

/Egy ismeretlen szerző tollából/


40.

"Ha hiszel, add a kezed

és ne kérdezd, hogy ki vezet,

Ne kérdezd, hova megyünk,

Csak azt kívánd, örökké együtt legyünk."

/Love story/


41.

"Idő állj meg egy pillanatra

S ti suhanó percek várjatok

míg ők ketten esküt tesznek,

Hogy egymáshoz örökké hűek lesznek

csak addig várjatok."

/Johann Wolfgang Von Goethe/


42.

"Meghajtom magamat szerelmes szívedhez

Lehajtom fejemet szerény életedhez,

Életem öröme vígságod legyen,

Bánatunk, fájdalmunk is közös legyen."

/John Lennon/


43.

"Tégy örökké boldoggá engemet

Neked adom tiszta lelkemet.

Légy hozzám kedves és türelmes,

Mert együtt élni csak így érdemes." 

/Kolozsi Jenő/


44.

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,

Egyetlen titka adni, mindig csak adni.

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet

És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet." 

/Goethe/


45.

"A boldogság olyan madár,

amit bezárni, megkötni nem lehet.

Nekünk kell úgy élni,

hogy velünk maradjon

és elkísérjen egy életen át."

/Esztergályos Cecília/


46.

"Jó érezni, hogy szeretlek.

Nagyon és egyre jobban,

Ott bujkálni két szemedben,

Rejtőzködni mosolyodban.

Érezni, hogy szemeid már

szemeimben élnek és néznek,

S érezni azt, ha szép, veled szép

És csak veled teljes az élet."

/Illyés Gyula/


47.

"Szemed színe, mint az ég,

Mióta megláttam, bennem ég,

Az irántad érzett szenvedély

Mely nem halványul, ne félj

Te vagy a fény az életemben,

Ha mindent félre kéne tennem,

Nem érdekelne, hát legyen,

Csak kedvesem, örökké légy velem."

/Egy ismeretlen szerző tollából/


48.

"Ha lépésemre senki sem vigyázna,

Félve lépnék a nagyvilágba.

De Te itt vagy velem,

Ki erősen fogja a kezem,

Jöhet az élet bármi gondja, baja,

Karjaidban suttogom

Nem hagylak el soha."

/Egy ismeretlen szerző tollából/


49.

"Érted vagyok, és Te értem vagy

Te értelmet és fényt adsz minden napnak

Szeretlek én és kettőnk dolgán

Nem változtat többé semmi már." 

/Thomas Hardy/


50.

"Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott

Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott,

áldom az utat, amelyre most léptünk

vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk."

/Pilinszky János/


51.

"Ne rejtőzz el, úgyis látlak!

Rád csukom a szempillámat.

Benn dörömbölsz a szívemben,

s elsimulsz a tenyeremben,

s elsimulsz az arcom bőrén,

mint vadvízen a verőfény.

Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,

nagyon jó így, ha velem vagy.

Mindenekben megtalállak,

s öröm markol meg, ha látlak.

Nézz rám, szólok a szemednek,

ne fuss el, nagyon szeretlek."

/Buda Ferenc/


52.

"Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,

néma barátod, rabszolgád vagyok,

alázatos és bizalmas barát,

aki nem kér semmit, csak néz és imád,

és nem akar lenni csak általad,

csak az árnyéka annak, ami vagy." 

/Szabó Lőrinc/


53.

"Az öröm ott kezdődik, amikor

abbahagyod saját boldogságod keresését

azért, hogy megkísérelj másokat

boldoggá tenni." 

/Michel Quoist/


54.

"A semmi a minden,

A minden a semmi,

Ahogy az első percben,

Csak úgy szabad szeretni." 

/Gyurkovics Tibor/


55.

"Szeretni és szeretve lenni

a legnagyobb boldogság a világon." 

/Goethe/


56.

"A csókod festi kékre az eget,

szemed színétől zöldülnek a fák.

Nélküled üres minden képkeret

és világtalan az egész világ." 

/Weöres Sándor/


57.

"Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.

Egyetlen leszel számomra a világon, 

és én is Egyetlen leszek a te számodra. 

Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű:

Jól csak a szívével lát az ember. 

Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

/Saint-Exupéry/


58.

"A szerelemben nincsenek évek,

A szerelemben csókok vannak.

A szerelemben jaj a fösvénynek! vA szerelemben csak azok élnek,

Kik szerelemből mindent odaadnak."

/Gónyi Géza/


59.

"Eljegyeztelek nehéz szerelemre,

Téged, ki hű vagy és halk mint az ég

S felesküszöm most szelíd, szép kezedre,

Hogy el nem hagyjalak, amíg csak élsz." 

/Garai Gábor/


60.

"Semmi sem édesebb a szeretetnél,

semmi sem erősebb,

semmi sem magasabb, tágasabb,

semmi sem kedvesebb, tökéletesebb

és jobb az égen és a földön." 

/Kempis Tamás/


61.

"Nem az a szerelem tesz boldoggá bennünket,

amit kapunk, hanem amit adunk." 

/Nagy Endre/


62.

"Az élet rögös útján nekünk találkoznunk kellett,

Hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett.

Fogd meg hát kezemet, én is veled megyek,

Rád bízom magam, mert nagyon szeretlek.

Megfogom kezedet, s megígérem neked,

Hogy az élet rögös útján végig elkísérlek.

Boldogok leszünk majd, mert hisz én is szeretlek,

Amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hű leszek."

/Egy ismeretlen szerző tollából/


63.

”Ölelj át két karoddal,

E világban nélküled eltévedek.

Szeress,óvj,bátoríts hiteddel

S örökké veled leszek. ”

/Ormosi László Csaba/


64.

"Kis hajó az élet tengerén,

ketten vagyunk, csak te meg én,

viharban, forró napsütésben.

Halálig együtt az élet tengerében

szeretni kell, nagyon szeretni,

s minden vihart könnyebb elviselni.

S ha majd egyszer véget ér az élet,

utolsó mondatom: szeretlek téged!"

/Egy ismeretlen szerző tollából/


65.

”Nem tudod, mit rejt a sorsod 

Mosolyt hoz-e vagy könnyeket 

Tanuld meg hát feledni a rosszat, 

S őrizd meg a boldog perceket. ”

/Hemingway/


66.

”Szeretem a mosolyod 

S könnyeid egyaránt, 

Szeretem erényid 

Tiszta sugárzását, 

Szeretem hibáid 

Napfogyatkozását, 

Szeretlek, kedvesem, 

Szeretlek tégedet, 

Amint embernek csak 

Szeretni lehet. ”

/Petőfi Sándor/


67.

”Szeretni egymást nem azt jelenti, hogy egymás szemébe nézünk,

hanem, hogy együtt nézünk ugyanabba az irányba. ”

/Saint-Exupéry/


68.

”Sorsunk egybeforr, 

együtt megyünk tovább.

Az élet viharában 

te vigyázol rám.

Köszönöm, hogy szeretsz, 

s hogy hiszel nekem,

S hogy megosztod 

az életed velem. ”

/Vörösmarty Mihály/


69.

”Az ember egy napon rádöbben arra, 

hogy az életben igazán semmi sem fontos. 

Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, 

hogy valaki szeresse őt igazán. ”

/Goethe/


70.

”Az emberi boldogság titka,

Ha az ember érzi, hogy szükség van rá. ”

/Obrazov/


71.

”Tanúm legyen az ég,

A föld, a tenger,

A sok madár, a hal, minden ember,

Neked adom a szívemet, senki másnak,

Az életemet meg mellé ráadásnak. ”

/Goethe/


72.

”Amióta szívem szeret Téged

Bizton tudom, sokkal többet érek. ”

/Michelangelo/


73.

”Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,

csupán tiszta szív és sok, sok szeretet. ”

/Pázmány Péter/


74.

”A szerelem csupán egy szó, de minden benne van:

testünket. lelkünket, életünket, egész létezésünket jelenti. ”

/Maupassant/


75.

”Lelkem a teljességért kiált, azaz téged hív. ”

/Davies/


76.

”Az igazi szerelmesek nem összetalálkoznak valahol.

Mindvégig egymásban léteznek. ”

/Rumi/


77.

”Az élet egy angolkeringő,

mit eltáncolsz a sírig.

Sorsod csupán attól függ,

hogy kivel táncolod végig. ”

/Goethe/


78.

”Keresek egy tökéletes párnát.

Azt hiszem, valahol a tied mellett van. ”

/Ashleigh Billiant/


79.

”Tudom azt, hogy a világra

Egy nap süt le melegen,

S ez a nap nem fönn az égben,

Hanem lenn a szív mélyében

Van, s e nap a szerelem. ”

/Petőfi Sándor/


80.

”Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden. ”

/T. Tolis/


81.

”Szeretni valakit, 

az több mint egy erős érzés- 

az döntés, ítélet és ígéret. ”

/Erich Fromm/


82.

”...a szerelmes

Csillagot hordoz szemében:

Annak nincs sötét s homály;

Bár bolyongjon éj felében,

Kedvesére rátalál. ”

/Vörösmarty Mihály/


83.

”A hirtelen támadt szerelem,

amely házasságot indít, igazgyöngy,

gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb

művész csiszolt, kincs, amelyet a szív 

legmélyén kell elrejteni. ”

/Balzac/


84.

”Veled boldog vagyok,

Veled szelíd vagyok,

Veled erős vagyok, 

Veled nyugodt vagyok,

Veled mindig mosolygok,

Veled én, én magam vagyok,

Nincs többé olyan, hogy nélküled,

Tervem és jövőm van veled. ”

/Balzac/


85.

”Hiszem, hogy egymást szeretve,

egymást megértve, könnyebb lesz élni,

s bármi sors állna is elénkbe,

a boldogságot el fogjuk érni. ”

/Ady Endre/


86.

”Láttalak a múltkor,

Mosolyogva néztél,

Éppen úgy, mint akkor,

Mikor megigéztél.

Vérpiros ajkaid

Mosolyogni kezdtek;

Olyan bájos voltál,

Mint mikor azt súgtad:

Édesem, szeretlek! ”

/Ady Endre/


87.

”Kezemet nyújtom

Kérlek, ismerj fel

Értsd meg, amit mondok

Kérlek fogadj el

Ha nálad lesz egy kérdés

Nálam biztos lesz egy válasz

Ha választanod kell

Kérlek, engem válassz. ”

/Ákos/


88.

”Mély, fémfényű, szürke szépszínű szemedben, édesem,

csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,

csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem:

az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem! ”

/Babits Mihály/


89.

”A szerelem olyan bűn,

amelyben nem lehetünk meg cinkostárs nélkül. ”

/Charles Baudelaire/


90.

”Örökké a tiéd, 

örökké az enyém, 

örökké a miénk. ”

/Ludwig van Beethoven/


91.

”Ahol nincs te, ott nincs én se. ”

/Ingmar Bergman/


92.

”Patakok vagyunk,

együtt rohanunk

a hatalmas tenger felé.

Madarak vagyunk,

gyorsan szárnyalunk

hamvaskék felhők közé.

Virágok vagyunk,

száll az illatunk

zöldellő mezők fölé.

Szeretlek, szeretsz,

veled lépek

szerelmünk oltára elé. ”

/Berta Attila/


93.

”Te örültségnek hívod, én szerelemnek. ”

/Carlos Wesley (Don) Byas/


94.

”A boldogságtól ordítani tudnék,

Az egész világ rögtön tudja meg

Végképp az enyém lettél végképp a tied lettem

Másképp ez nem történhetett. ”

/Dobos Attila/


95.

”Minden érzés, amit adtál, jó volt nekem,

Minden, mi te voltál, jó volt nekem.

Minden szavad megérint, megéget,

Bezár szívembe téged. ”

/Edda/


96.

”A boldogság és én nem jöttünk össze sohasem

Amíg nem kerültem el hozzád

A boldogság és én az vadonatúj szerelem

Amíg nem találtam rád egyszerűnek tűnt a világ

Éltem úgy, ahogy azt mástól láttam

Bölcs nyugalom árnyékában

Szépen, szerényen, álomszegényen

A boldogság és én most jöttünk össze igazán

Most, hogy itt vagy már velem

Most van mit féltenem

Mert a boldogság és én az te meg én. ”

/Cserháti Zsuzsa/


97.

”Nincs nehézség, melyet a szerelem le ne győzne. ”

/Eötvös József/


98.

”Bújtass el, ringass el az öledben,

érints meg engem, hogy érezzem, hogy létezel!

Őrizz meg engem, mindhalálig vigyázz rám,

hogy ne legyen több szerelmetlen éjszakám! ”

/Geszti Péter/


99.

”Egy perc alatt megadja a szerelem, mit hosszú fáradság alig ér el valaha. ”

/Johann Wolfgang Goethe/


100.

”Az az igaz szerelem, amely mindig egyforma marad, akkor is, ha mindent megtagadnak tőle. ”

/Johann Wolfgang Goethe/


101.

”Szeretni annyit jelent, hogy a másik fontosabb, mint te magad. ”

/Gyömrő-Molnár Béla/


102.

”Finom kis kezed az én kezemben,

többé soha el nem eresztem.

Így megyünk az oltár elé kettesben,

te vagy a fény az életemben.

Egymásra nézünk, csillog a szemünk,

e szemekben látszik szerelmi hevünk.

Nem ért nekünk semmi galádság,

nincs más hátra, mint az örök boldogság. ”

/Hajas Sándor/


103.

”A szerelem buzgó megfeledkezés mindenről, ami rajta kívül van.”

/Victor Hugo/


104.

”Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,

akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,

akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát,

akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk. ”

/Ernest Hemingway/


105.

”Az egész életre szóló, boldog szerelmes kapcsolatok titkos receptje a következő: sohasem arra kell figyelni, hogy mit kaphatunk, hanem mindig azt kell nézni, hogy mit adhatunk. ”

/Adam Jackson/


106.

”Csak azért nem szeretlek most még jobban, mert nem lehet már ennél jobban szeretni valakit. ”

/József Attila/


107.

”Visz a vonat, megyek utánad,

talán még ma meg is talállak,

talán kihűl e lángoló arc,

talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg!

Íme a kendő, törülközz meg!

Sül a hús, enyhítse étvágyad!

Ahol én fekszem, az az ágyad. ”

/József Attila/


108.

”Kit szeressek,

ha nem téged. ”

/Kányádi Sándor/


109.

”Szerelem. Egyfülű kosár - olyan nehéz, hogy csak ketten bírnák könnyen - de csak egy füle van, hol az egyik cipeli, hol a másik. ” 

/Karinthy Frigyes/


110.

”A szeretet, amely véget ér, csupán a szeretet árnyéka.

Az igazi szeretet kezdet és vég nélküli. ”

/Hazrat Inayat Khan/


111.

”Nem érti szív, nem érti elme sem,

hogy mint szeretlek, szerelmesem. ”

/Kosztolányi Dezső/


112.

”Egy óra hosszat szeretni: állati dolog.

Egy éven át szeretni: emberi dolog.

Egy életen át szeretni: angyali dolog.

Egy életen át csak egyet szeretni: isteni dolog. ”

/Locardaire/


113.

”Nincs szeretetteljesebb, barátibb és elbűvölőbb kapcsolat, közösség vagy társaság, mint a boldog házasság. ”

/Martin Luther/


114.

”Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot.

/Gabriel García Márquez/


115.

”Épp oly voltam én is, mint a többi lány,

mint a tarka réten egy aprócska virág.

mint egy kicsiny madár a hatalmas égen,

mint egyetlen csepp az élet tengerében.

Most én vagyok a nap egyetlen sugara,

én vagyok az égbolt egyetlen madara.

Köszönöm Drágám, hogy egyetlenné tettél,

és hogy a mindenem, az életem lettél. ”

/Mátyás Krisztina/


116.

”Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét. ”

/Alexandra Penney/


117.

”Nekem nincsen vágyam,

Nincsen akaratom,

Mert amit te akarsz,

Én is azt akarom. ”

/Petőfi Sándor/


118.

”Szeretlek szívemmel,

Szeretlek lelkemmel,

Szeretlek ábrándos,

Őrült szerelemmel! ”

/Petőfi Sándor/


119.

”A szerelem a legrégibb, legújabb páratlan világesemény. ”

/Friedrich Rückert/


120.

”A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk. ”

/Francoise Sagan/


121.

”Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom. ”

/William Shakespeare/


122.

”Egyetlen szív kell csak nekem,

egy messziről dobbanó néma jel.

Egyetlen szó: egy halk igen,

Amit egy magányos csillag üzen. ”

/S. Nagy István/


123.

”Minden percedet csókolom,

nem múlik ízed az ajkamon,

csókolom a földet, ahol jársz,

csókolom a percet, mikor vársz,

messziről kutatlak, kereslek,

szeretlek, szeretlek, szeretlek. ”

/Szabó Lőrinc/


124.

”Karod fonja nyakam köré a szél,

a napban csókod messzi tüze él,

közelebb vagy hozzám mindenkinél. ”

/Szabó Lőrinc/


125.

”Az élet kanyargós útvesztőin

a szülői kéz vezetett.

S mikor én ezt elengedtem

megfogtam a tiédet.

Mert úgy az élet mindig szomorú és hideg,

ha örömödet, bánatodat elmondani nincs kinek.

Ezért soha ne hagyj el,

mindig a szíveddel vezess.

És ehhez a legfontosabb,

hogy mindig nagyon szeress. ”

/Szalai Evelina/


126.

”Viselj rám egy kicsit gondot!

Ne ügyeld azt, amit mondok,

de ha elszakad az ingem,

foltozgasd meg, szeress engem!

Hogyha volnék nyughatatlan,

takarjon be puha paplan,

vesd meg ágyam, s észrevétlen

simogass meg a sötétben.

Jutalmad tán semmi lészen,

csak én leszek, de egészen,

fejtől lábig, szívtől szájig,

minden birtokoddá válik. ”

/Szemlér Ferenc/


127.

”A szerelem olyan gyümölcs, aminek mindig szezonja van, és mindenki számára megszerezhető.”

/Teréz anya/


128.

”Ha lehetne még jobban szeretni,

Én még jobban szeretnélek,

Ha lehetne még többet tenni,

Én még többet tennék érted.

Ha lehetne virággá válni, 

Illatommal elbódítanám a lelkedet.

Ha lehetne álomszárnyon szállni,

Én mindig ott lennék veled.

Ha lehetne kérni a sorstól,

Én a legjobbat kérném neked.

Ha szerelmem védelem volna,

Sosem árthatnának neked.

Ha lehetne még többet adni,

Én mindenem odaadnám neked,

Ha lehetne örökké élni,

Én örökké élni,

Én örökké élnék veled. ”

/Tóth Ágota/


129.

”Mindent legyőz a szerelem, és nekünk engednünk kell neki. ”

/Vergilius/


130.

”Te vagy, akire 

A szívem palettája 

Rászíneződött. ”

/dr. Végh Attila/


131.

"Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része. 

- Melyik az a rész? 

- Az, amikor te meg én mi leszünk."

/Micimackó/


132.

"Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit,

beérni a jelenlétével.

Szeretni őt a saját világában, 

a megváltoztatás szándéka nélkül." 

/Kundera/


133.

”Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten. ”

/Arany János/


134.

”Bizony mondom, elmúlik e világ.

És bizony mondom, megmaradok én. 

S bizony, ha két szív egy ütemre dobban,

Az egy-ütemben ott dobbanok én. ”

/Reményik Sándor/


135.

”A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. ”

/Szent Pál/


136.

”Nem ígérek kincset, csillagot,

Csak hű szívet adhatok,

Érzem másé nem lehetsz,

Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz. ”

/Goethe/